pôžička podľa obchodného zákonníka

Chcem si požičať

Posledný žiadateľ: Alexandra, Žilina

PaniAlexandra požiadala o 5 000 €

Výhody pôžičky

Vysoké percento schválení

Pôžičky, ktoré sprostredkujeme majú vysoké percento schválených žiadostí.

Okamžité spracovanie žiadosti

Vašu žiadosť okamžite spracuje automatizovaný systém.

Pôžička na mieru do 6 000 €

Nastavte si všetky parametre podľa svojich možností a potrieb.

Referencie

“ Vaša pôžička mi skutočne pomohla, keď som peniaze potrebovala veľmi rýchlo. Už druhý deň som ich držala vo svojich rukách. Vynikajúce riešenie pre nečakané situácie. “

Alexandra, Kladno

Máte záujem o online pôžičku aj vy?

Kliknite na tlačidlo “Chcem si požičať“ a vyberte si pôžičku podľa vašich požiadaviek

Chcem si požičať

Dnes už o pôžičku požiadalo 54 klientov.
Pridajte sa k nim aj vy!

Zmluva o dieloč.: 2014/11/2 uzatvorená podľa § 536 a nasl ...

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Čl. I. Zmluvné strany ... podľa dostupných informácií s tým, že nie je oprávnený v budúcnosti ... meno objednávateľa podľa výpisu z obchodného registra,

Vzor zmluvy o dielo na zhotovenie stavby podľa Obchodného ...

Obchodného zákonníka a osobitných právnych predpisov, upravujúcich zodpovednosť zhotoviteľa za činnosti pri výkone diela podľa tejto zmluvy. (10) Objednávateľ vykonáva kontrolu dodržania podmienok tejto zmluvy v spolupráci so stavebným dozorom staveb

ÚROKY Z OMEŠKANIA | Prehľad sadzieb od 15.1.2009 po súčasnosť

* Uvedené úrokové sadzby sú ročné ** Sadzba zákonných úrokov z omeškania určená podľa § 369 ods. 1 druhá veta Obchodného zákonníka v znení zákona č. 246/2012 Z. z. s odkazom na výšku úrokov z omeškania podľa predpisov občianskeho práva, ktorým je nar

Obchodný zákonník 513/1991 - Zákony.Judikáty.info

osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, ... d) fyzická osoba, ... Vlastné imanie tvoria vlastné zdroje financovania obchodného majetku podnikateľa podľa osobitného ... § 7 Organizačná zložka pod

požička rakovčík -

Pôžička na mieru do 800 € Nastavte si všetky parametre podľa svojich možností a potrieb. ... Úlohou obchodného zástupcu je oboznámiť Vás so všetkými informáciami a podmienkami pôžičky. Zodpovie Vaše otázky a v prípade záujmu pristúpi k schváleniu pôž

Kúpna zmluva podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka ...

Bakalárska práca sa zaoberá záväzkovým právom, konkrétne kúpnou zmluvou a spotrebiteľskou kúpnou zmluvou. V práci približujeme tieto zmluvné inštitúty prostredníctvom analýzy a komparácie ich úprav podľa Občianskeho a Obchodného zákonníka.

KÚPNA ZMLUVA Uzatvorená v zmysle ustanovení § 409 a nasl ...

Obchodného zákonníka uzatvárajú túto kúpnu zmluvu (ďalej len „zmluva“). 2. ... hodnotou postupom verejnej súťaže podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Pôžička bez nahliadnutia do registra dlžníkov

Pôžička aj pre dlžníkov (tzv. pôžička bez registra) na mieru, nastavte si ju podľa svojích potrieb. ... Oceňujem najmä korektný prístup obchodného zástupcu, ktorý nám všetko dopodrobna vysvetlil. Vybavenie pôžičky bolo naozaj rýchle a peniaze nám pri

Výpis z obchodného registra SR -

rozhodnutím súdu o zrušení obchodnej spoločnosti bez likvidácie podľa § 68 ods. 3 písm. c/ Obchodného zákonníka z dôvodov podľa § 68 ods. 6 Obchodného zákonníka

Pôžičkomat |

Rýchla pôžička Pôžičkomat do 500 € na 31 dní - požičajte si hneď TERAZ online ... splátkami pôžičky sa zaväzujete zaplatiť Pôžičkomatu úrok z omeškania v súlade s § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v znení § 3 ods. 1 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z.,